แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การเขียนบันทึกแบบต่าง ๆ
73% Complete
14 of 15
ข้อที่ 14.

หากต้องการเขียนบันทึกถึงเพื่อนควรใช้คำใดเป็นคำขึ้นต้น

เฉลย

น้ำหวานเพื่อนรัก  เหมาะสมที่สุด  คำว่าเรียนหรือกราบเท้าจะใช้กับผู้ที่เราเคารพนับถือ