แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การเขียนบันทึกแบบต่าง ๆ
53% Complete
11 of 15
ข้อที่ 11.

ข้อใดใช้คำลงท้ายในการเขียนบันทึกถึงคุณครูเหมาะสมที่สุด

เฉลย

โดยความเคารพอย่างสูง   ใช้ลงท้ายในการเขียนบันทึกถึงคุณครู