แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การคัดลายมือ
100% Complete
4 of 8
ข้อที่ 4.

การคัดลายมือให้สวยต้องใช้ปากกา หรือดินสออย่างไร

เฉลย

การคัดลายมือให้สวยงามควรใช้ดินสอหัวแหลม และปากกาหมึกลื่นไม่ไหลเยิ้ม