แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง พระอภัยมณี
21% Complete
9 of 14
ข้อที่ 9.

ก่อนที่พระอภัยมณีจะลาจากนางเงือก พระอภัยมณีได้ให้สิ่งของใดไว้