แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง พระอภัยมณี
21% Complete
8 of 14
ข้อที่ 8.

พระอภัยมณีและพระโอรสหนีนางผีเสื้อสมุทรไปอยู่ ณ เกาะใด