แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง พระอภัยมณี
36% Complete
10 of 14
ข้อที่ 10.

พระอภัยมณีทำอย่างไรให้นางผีเสื้อสมุทรขาดใจตาย