แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง พระอภัยมณี
36% Complete
7 of 14
ข้อที่ 7.

ใครเป็นผู้อาสาพาพระอภัยมณีหนีจากนางผีเสื้อสมุทร