แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง นิทานพื้นบ้าน
25% Complete
9 of 12
ข้อที่ 9.

นิทานเข้าแบบ สามารถแบ่งย่อยได้อีกกี่ชนิด

เฉลย

๔ ชนิด คือ
   ๑. นิทานไม่รู้จบ
   ๒. นิทานไม่จบเรื่อง
   ๓. นิทานหลอกผู้ฟัง
   ๔. นิทานลูกโซ่