แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง นิทานพื้นบ้าน
100% Complete
10 of 12
ข้อที่ 10.

นิทานวีรบุรุษ แตกต่างจาก นิทานปรัมปรา อย่างไร

เฉลย

นิทานวีรบุรุษมักกำหนดสถานที่ และเวลาในเรื่องชัดเจนขึ้น
นิทานปรัมปรามักจะไม่กำหนดสถานที่ และเวลาในเรื่องชัดเจน