แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง นิทานพื้นบ้าน
50% Complete
7 of 12
ข้อที่ 7.

นิทานเรื่อง ปลาบู่ทอง นางสิบสอง สังข์ทอง จัดเป็นนิทานประเภทใด

เฉลย

นิทานปรัมปรา เพราะ เป็นเรื่องที่ค่อนขางยาวไม่ปรากฏสถานที่เกิดชัดเจน และเหลือเชื่อเช่น มีของวิเศษถอดรูปได้