แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง นิทานพื้นบ้าน
25% Complete
6 of 12
ข้อที่ 6.

ข้อใดจัดอยู่ในประเภทนิทานคติสอนใจ

เฉลย

กระต่ายกับเต่า เพราะ เป็นนิทานเรื่องสั้น ไม่สมจริง มีคติสอนใจ