แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง นิทานพื้นบ้าน
50% Complete
3 of 12
ข้อที่ 3.

ลักษณะที่สำคัญของนิทานพื้นบ้านคือข้อใด