แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง นิทานพื้นบ้าน
67% Complete
4 of 12
ข้อที่ 4.

นิทานพื้นบ้านมีทั้งหมดกี่ประเภท

เฉลย

๑๔ ประเภท คือ
๑. นิทานปรัมปราหรือนิทานทรงเครื่อง
๒. นิทานท้องถิ่น
๓. นิทานอธิบายเหตุ
๔. นิทานชีวิต
๕. นิทานเรื่องผี
๖. นิทานวีรบุรุษ
๗. นิทานคติสอนใจ
๘. นิทานศาสนา
๙. นิทานชาดก
๑o. ตำนานหรือเทพนิยาย
๑๑. นิทานสัตว์
๑๒. นิทานตลก
๑๓. นิทานเข้าแบบ
๑๔. นิทานปริศนา