แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง นิทานพื้นบ้าน
75% Complete
2 of 12
ข้อที่ 2.

นิทานพื้นบ้านมักใช้ภาษาอย่างไรในการเล่าเรื่อง