แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง นิทานพื้นบ้าน
75% Complete
11 of 12
ข้อที่ 11.

เรื่องขุนช้างขุนแผน พระลอ และไกรทอง เป็นนิทานประเภทใด

เฉลย

นิทานชีวิต เพราะ เนื้อเรื่องค่อนข้างยาว มีหลายตอน เนื้อหาของนิทานคล้ายชีวิตจริงมากขึ้น