แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง นิทานพื้นบ้าน
75% Complete
12 of 12
ข้อที่ 12.

นิทานอีสป จัดอยู่ในนิทานประเภทใด