แนวข้อสอบ ภาษาไทย ป. 4 คำเป็น คำตาย
70% Complete
9 of 20
ข้อที่ 9.

คำตาย คือคำที่มีตัวสะกดในมาตราใด