แนวข้อสอบ ภาษาไทย ป. 4 คำเป็น คำตาย
20% Complete
10 of 20
ข้อที่ 10.

คำในข้อใดต่างจากพวก

เฉลย

ขจร เป็น คำเป็น ส่วนข้ออื่นเป็นคำตาย เพราะอยู่ในมาตราตัวสะกด แม่ กด