แนวข้อสอบ ภาษาไทย ป. 4 คำเป็น คำตาย
65% Complete
8 of 20
ข้อที่ 8.

คำเป็น คือคำที่มีตัวสะกดในมาตราตัวสะกด ยกเว้นข้อใด

เฉลย

แม่กบ ทำให้อ่านออกเสียงสั้น จึงเป็นคำตาย