แนวข้อสอบ ภาษาไทย ป. 4 คำเป็น คำตาย
65% Complete
4 of 20
ข้อที่ 4.

คำใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ คำตาย

เฉลย

กิน เป็นคำเป็น เพราะอ่านออกเสียงยาว และสะกดอยู่ในแม่กน