แนวข้อสอบ ภาษาไทย ป. 4 คำเป็น คำตาย
40% Complete
5 of 20
ข้อที่ 5.

ข้อใดต่อไปนี้ เป็นคำตายทุกคำ

เฉลย

จะ โกรธ ตลอด เป็นคำตายทุกคำ รวมถึง ฤทธิ์ เดช ด้วย  คำอื่นๆ เป็นคำเป็น