แนวข้อสอบ ภาษาไทย ป. 4 คำเป็น คำตาย
70% Complete
19 of 20
ข้อที่ 19.

ประโยคใด ไม่มีคำตาย

เฉลย

โดน เธอ รัง แก เป็นคำเป็นทุกคำ