แนวข้อสอบ ภาษาไทย ป. 4 คำเป็น คำตาย
40% Complete
20 of 20
ข้อที่ 20.

ประโยคใดต่อไปนี้ มีคำเป็นมากที่สุด

เฉลย

เพราะมีคำเป็น 6 คำ
1. มีคำเป็น 5 คำ
2. มีคำเป็น 5 คำ
3. มีคำเป็น 4 คำ