แนวข้อสอบ ภาษาไทย ป. 4 คำเป็น คำตาย
30% Complete
18 of 20
ข้อที่ 18.

ข้อใดถูกต้อง

เฉลย

กาญจน์ เป็นคำเป็นเพราะ มีตัวสะกดอยู่ในแม่กน