แนวข้อสอบ ภาษาไทย ป. 4 คำเป็น คำตาย
30% Complete
15 of 20
ข้อที่ 15.

ข้อใดต่อไปนี้ เป็นคำเป็นทุกคำ

เฉลย

ตั้งใจ เรียนหน่อย เป็นคำเป็นทุกคำ เพราะ ออกเสียงยาว