แนวข้อสอบ ภาษาไทย ป. 4 คำเป็น คำตาย
70% Complete
16 of 20
ข้อที่ 16.

คำว่า โกรธา เป็นคำชนิดใด เพราะเหตุใด

เฉลย

โกรธา อ่านว่า โกร – ทา  ออกเสียงยาว  จึงเป็น คำเป็น