แนวข้อสอบ ภาษาไทย ป. 4 คำเป็น คำตาย
70% Complete
14 of 20
ข้อที่ 14.

ข้อใดต่อไปนี้ เป็น คำตายทุกคำ

เฉลย

รีบๆสิ เป็นคำตายทุกคำ เพราะ สะกดในแม่กบ และสระอิเป็นสระเสียงสั้น