แนวข้อสอบ ภาษาไทย ป. 4 คำเป็น คำตาย
100% Complete
13 of 20
ข้อที่ 13.

คำตาย ใช้สระต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด

เฉลย

สระอู อยู่ในคำเป็น พราะทำให้อ่านเสียงยาว