แนวข้อสอบ ภาษาไทย ป. 4 คำเป็น คำตาย
70% Complete
12 of 20
ข้อที่ 12.

สระในข้อใดต่อไปนี้ใน แม่ ก กา เมื่อใช้แล้ว ทำให้เป็นคำตาย

เฉลย

สระเอาะ ทำให้อ่านออกเสียงสั้น จึงเป็น คำตาย