แนวข้อสอบ ภาษาไทย ป. 4 คำเป็น คำตาย
25% Complete
11 of 20
ข้อที่ 11.

สระใด ต่อไปนี้ ไม่ใช้ในคำเป็น ที่ไม่มีตัวสะกด

เฉลย

สระโอะ มีเสียงสั้น จึงใช้ในคำตาย