แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การใช้พจนานุกรม
70% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5.

การเรียงลำดับตามรูปสระ สระใดเป็นสระตัวแรก สระใดเป็นสระตัวสุดท้ายตามลำดับ

เฉลย

เพราะ การเรียงลำดับตามรูปสระจะเรียงสระตัวแรกคือสระ อะ และสระตัวสุดท้ายคือ สระ ไอ