แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การใช้พจนานุกรม
50% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3.

คำที่ใช้ “ฦ” และ “ฦๅ” นำหน้าควรอยู่ในตำแหน่งใดในพจนานุกรม

เฉลย

เพราะ คำที่ใช้ “ฤ” และ “ฤา” นำหน้าจะอยู่ หลังคำที่ใช้พยัญญชนะ ร นำหน้า