แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การใช้พจนานุกรม
100% Complete
2 of 10
ข้อที่ 2.

คำที่ใช้ “ฤ” และ “ฤา” นำหน้าควรอยู่ตำแหน่งใดในพจนานุกรม