สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก อ.1 คณิตศาสตร์ของเด็กน้อย
100% Complete
2 of 3
ข้อที่ 2.

 5+1=___?

เฉลย

5+1=6

เพราะ 5 เพิ่มอีก 1 ได้ 6