สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก อ.1 คณิตศาสตร์ของเด็กน้อย
67% Complete
1 of 3
ข้อที่ 1.

1+1=___ ?

2+2=___?

เฉลย

   2       3

เพราะ 1 เพิ่มขึ้นอีก 1 ได้ 2

  2เพิ่มขึ้นอีก 2 ได้ 4