สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก อ.1 คณิตศาสตร์ของเด็กน้อย
100% Complete
3 of 3
ข้อที่ 3.

♥+♥=___?

เฉลย

                      ♥♥

เพราะ ♥ เพิ่มขึ้นอีก 1 ได้ ♥♥