แนวข้อสอบ วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 2
50% Complete
9 of 20
ข้อที่ 9.

ปัจจัยในข้อใด ทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาช้าลง

เฉลย

ตัวหน่วงปฏิกิริยา คือ สารที่เติมลงไปในปฏิกิริยาแล้วทำให้ปฏิกิริยาเกิดขึ้นช้าลง หรือทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาลดลงและเมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยา ตัวหน่วงปฏิกิริยาจะกลับคืนมาเหมือนเดิมและมีมวลคงที่ แต่สมบัติทางกายภาพอาจจะเปลี่ยนไป เช่น ขนาดรูปร่าง