แนวข้อสอบ วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 2
80% Complete
8 of 20
ข้อที่ 8.

ปัจจัยในข้อใด เมื่อเพิ่มขึ้นจะทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น

เฉลย

ถ้าอุณหภูมิสูง ปฏิกิริยาจะเกิดเร็วขึ้น ปกติแล้วถ้าเพิ่มอุณหภูมิขึ้น 10°C อัตราการเกิดปฏิกิริยาจะเพิ่ม 2-3 เท่า