แนวข้อสอบ วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 2
80% Complete
10 of 20
ข้อที่ 10.

ถ้าเติมสาร ค ลงไปในสาร ก แล้วทำให้ได้สาร ข เร็วขึ้น คำกล่าวต่อไปนี้ข้อใดกล่าวถูกต้อง