แนวข้อสอบ วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 2
50% Complete
14 of 20
ข้อที่ 14.

น้ำ ประกอบด้วยธาตุ

เฉลย

น้ำมีสูตรเคมี H2O หมายถึง หนึ่งโมเลกุลของน้ำประกอบด้วยสองอะตอมของไฮโดรเจน และหนึ่งอะตอมของออกซิเจน