แนวข้อสอบ วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 2
75% Complete
12 of 20
ข้อที่ 12.

หน่วยที่เล็กที่สุดของธาตุ ซึ่งยังสามารถแสดงสมบัติของธาตุนั้นๆ เรียกว่า