แนวข้อสอบ วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 2
70% Complete
11 of 20
ข้อที่ 11.

ถ้าอุณหภูมิมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร ดังนั้นถ้าเรานำสาร a ไปอุ่นให้ร้อนขึ้น ผลควรเป็นอย่างไร

เฉลย

ถ้านำสาร a ไปอุ่นให้ร้อนขึ้นสาร a อาจจะเปลี่ยนไปเป็นสาร b ได้เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับชนิดของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นว่าเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนหรือดูดความร้อน