แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 5
50% Complete
4 of 20
ข้อที่ 4. หู -> ฟังวิทยุ มือ -> จับดินสอ ตา -> ดู A จากความสัมพันธ์ ข้อใดไม่ได้หมายถึง A