แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 5
50% Complete
3 of 20
ข้อที่ 3. พิจารณาข้อความที่กำหนดให้ 1. แปรงฟัน 2. เจาะหู 3. ใส่รองเท้า 4. ตัดเล็บ 5. ย้อมสีผม 6. อาบน้ำ ข้อใด ไม่ใช่ การดูแลรักษาอวัยวะของร่างกาย