แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ธาตุ
40% Complete
4 of 5
ข้อที่ 4.

ธาตุในข้อใดจัดเป็นธาตุกัมมันตรังสี

เฉลย

Ra = เรเดียม มีเลขอะตอมตั้งแต่ 82 ขึ้นไป