แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ธาตุ
40% Complete
3 of 5
ข้อที่ 3.

ในปัจจุบันเราใช้แบบจำลองอะตอมแบบใด