แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ธาตุ
40% Complete
5 of 5
ข้อที่ 5.

ธาตุในข้อใดใช้ในการทำปุ๋ย

เฉลย

ธาตุที่ใช้ในการทำปุ๋ย มีอยู่ 3 ธาตุคือ N (ไนโตรเจน) , P (ฟอสฟอรัส) และ K (โพแทคเซียม)