แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง พันธุศาสตร์ (Genetic)
40% Complete
4 of 5
ข้อที่ 4.

จากข้อ3มีโอกาสได้บุตรชายคนที่2หมู่เลือดเอบี%