แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง พันธุศาสตร์ (Genetic)
0% Complete
5 of 5
ข้อที่ 5.

จากข้อ3มีโอกาสได้บุตรสาว%และมีโอกาสมีบุตรสาวคนแรกเป็นหมู่เลือดเอ%