แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
80% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9.

ชั้นหินที่เป็นแหล่งสะสมของปิโตรเลียม มีลักษณะอย่างไร

เฉลย

น้ำมันดิบและแก๊สธรรมชาติจะสะสมอยู่ในชั้นหินพรุน ซึ่งตอนบนเป็นหินเนื้อแน่นปิดทับอยู่ เรียกว่า “แหล่งกักเก็บปิโตรเลียม”